ALAPANYAG NEMESÍTÉS, FAJTAFENNTARTÁS

Az MTA Agrártudományi Kutatóközpont Mezőgazdasági Intézetében a több mint fél évszázada folyó búzanemesítési kutatások az ezredforduló elejétől bővültek ki az alternatív kalászosok, köztük az alakor organikus nemesítésével, Dr. Kovács Géza irányítása alatt. Az alakor (Triticum monococcum L.) az egyik legősibb kalászos növényünk, termesztése 10000 éves múltra tekint vissza. Az ökológiai gazdálkodás szempontjából hazánkban a gabonafélék a legfontosabb növényfajok, amelyek termesztésére a magyarországi talaj és klimatikus viszonyok kedvező feltételeket teremtenek. Az ökológiai gazdálkodásban célszerűbb az organikus piacon egyre keresettebb alternatív gabonaféléket termesztetni, hiszen ezek nagyobb piaci értéket képviselnek és sokkal ellenállóbbak a környezet szélsőséges változásaival szemben, többségük igen jelentős beltartalmi mutatókkal rendelkezik. Közülük kiemelkedő értéket képvisel az alakor búza, mely rezisztens az ismert gabonabetegségek többségére, kiváló szárazság- és fagytűrő és emellett a funkcionális élelmiszerek kitűnő alapanyaga. A martonvásári alakornemesítés hagyományos szelekción alapul. A munkák tanúsított organikus tenyészkertben folynak, így a születő fajták már a nemesítési munka első lépésétől alkalmazkodnak az ökológiai gazdálkodás feltételeihez. Kutatásunk során a fajtaelőállítás egyik alapvető szempontja a fehérjetartalom csökkentése a funkcionális paraméterek növelésével párhuzamosan. A célunk olyan, elfogadható agronómiai értékekkel bíró alakorfajta előállítása volt, amelyet beltartalmi paraméterei alkalmassá tesznek biosör előállítására. Az alakorhoz hasonlóan alapvető szükség volt a technológia fejlesztéséhez szükséges sörárpa fajta kiválasztására, és organikus fajtafenntartásának, és vetőmag termesztési rendszerének kidolgozására is. A fajtákat organikus termesztési kísérletben vizsgáltuk, és a megfelelő fajtára kidolgoztuk az ökológiai vetőmagtermesztés és fajtafenntartás technológiáját.